Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Aktuella ansökningsavgifter för ett serveringstillstånd hittas här

Handläggningen av ditt ärende påbörjas när ansökningsavgiften har betalats. Avgiften betalas in till bankgiro 5813-5245, märk betalningen med "serveringstillstånd".

Behörig firmatecknare